Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index
Als ik echter een reactie geef op een
bericht uit de lijst gaat het fout.Het lijkt wel of de lijst de harde
returns niet ziet.Ik weet niet wat ik hier aan moet doen.

Ander mailprogramma ;-) ?  Ik heb het bericht doorgestuurd naar mijn gmail account en het 
vandaar uit naar de lijst beantwoord. Ik zie het bericht nog niet binnen komen, maar weet niet of 
dit goed gaat omdat dit gmail account niet geregistreerd is. Ik wacht nog maar even af.  
Groeten, Kees

Ik zal eens op de moderatorlijst informeren of dit probleem wel eens bij 
anderen voorkomt.

-- 
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.