Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexOn vrijdag 24 februari 2012 09:13:22 Kees Kriek wrote:
Dus ook bij mij kwam het verkeerd over en ik gebruik KMail. Hoi
allen
Ik voeg wel degelijk een lege regel toe.Ik heb het zelfs met twee
lege
regels geprobeerd, om te kijken of het dan goed gaat.Helaas niet
dus. Ik
weet niet hoe ik dit anders moet doen.Ik werk met hotmail en het gaat
alleen fout als ik naar de lijst reageeer. Groeten, Kees

Allen

Ik heb dit bericht naar mijn Gmail account geforward en beantwoord het nu
vanaf daar.
Als het hiervandaan wel goed gaat ligt het denk ik aan de interactie tussen
hotmail en de lijst.
Misschien moet ik dan maar voor LibO overstappen naar gmail.

Groeten, KeesDe bovenstaande tekst kwam bij mij binnen als één regel. Daaruit
concludeer ik
dat bij het invoeren alle aanslagen op de Return-toets genegeerd worden.
Ik
heb ergens een instelling die aangeeft dat bij ~72 tekens op een regel,
de
regel moet worden afgebroken. Wellicht is er ook zo'n instelling van
Hotmail
of iets anders wat het probleem oplost.

--
vr.gr.

Freek de Kruijf

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.