Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


"Alex Plantema" <alex.plantema@xs4all.nl> writes:

Dan kun je de functie indirect gebruiken, bij bladen kan dat alleen
als de bladnamen getallen bevatten die opeenvolgend blijven b.v.
Blad1, Blad2 enz. Zonodig na invoegen bladen hernoemen, referenties
worden vanzelf aangepast, behalve binnen functies als indirect waarin
je teksten manipuleert.

Precies. En dat is nu net wat ik wil voorkomen. Daar heb ik immers een
computer voor om dat voor me te regelen.

Misschien heb je iets aan de functies Blad en Bladen. Maar zonder
concreet voorbeeld van het probleem is het moeilijk speculeren.

Het voorbeeld dat ik gaf, van Jantje, Pietje en Klaasje waar Marietje
tussen wordt geplaatst, is heel concreet en illustreert alle
beperkingen. De functie BLAD is bruikbaar, want BLAD(A1) levert het blad
nummer van dit werkblad. Maar de tegenhanger, een INDIRECT functie de
een bladNUMMER gebruikt i.p.v. een bladNAAM is er niet. 

-- Johan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.