Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


"Alex Plantema" <alex.plantema@xs4all.nl> writes:

als ik =Blad1.A1 van Blad2 naar de overeenkomstige cel van Blad3
kopieer komt daar =Blad2.A1 te staan! De bladnaam is dus een relatieve
verwijzing.

Jawel, maar dit zijn statische links die ervan uit gaan dat je je bladen
Blad1, Blad2, ... noemt. Dat is weliswaar de default maar het hoeft
natuurlijk niet.

Maar zelfs als je bladen zo noemt kun je nog steeds niet naar het
voorgaande blad verwijzen zonder te weten hoe het huidige blad heet.

De enige functie die behulpzaam is, is BLAD. =BLAD(A1) geeft je het
nummer van het huidige blad. Maar er is geen manier om dat bladnummer in
een verwijzing te verwerken. Iets wat met rijen en kolommen wel kan.

B.v. =INDIRECT("BLAD[-1].R[0]C[-3]") .

-- Johan

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.