Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Profiel hernoemd: Nieuwe problemen met import export en BASIC errors
Installatie laten repareren: geen succes
LibreOffice verwijderd inclusief handmatig de profielen
LibreOffice opnieuw geïnstalleerd. Geen succes, problemen als in de eerste mail. (wel alle instellingen kwijt).

Succes op jullie BUG-dag. ;)
Groet
Ivo

Op 27-12-2011 22:53, Cor Nouws schreef:
Beste Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (27-12-11 21:39)

Bij het opslaan als .doc (oefeningen.odt) komt eerst de vraag of ik het
huidige formaat wil behouden en dan de melding LibreOffice werkt niet
meer en kan ik alleen op programma afsluiten klikken.
Bij het algebra-document komt meteen na het opstartscherm de melding dat
LibreOffice niet meer werkt.

Ah, idee: dat klinkt als een probleem met een oud/geconverteerd user-profiel. Weet je dat te vinden in Windows7? In XP was het zoiets als DOcuments and Settings\Application data\LibreOffice x\user. Als je dat equivalent hernoemt en opnieuw start, wordt er een vers profiel aangemaakt.
Mogelijk lost dat het op.

Documenten mag je delen. Het eerste is een klein deel van een document
van mij, het tweede van een school. Mogelijk willen zij geen ruime
verspreiding.

Dan zal ik het iig niet op een server moeten plaatsen :-)

vr. groeten,


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.