Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik zie twee hyperlinks, 1 naar ...kubus.docx en 1 naar ...kubus.odt. Ik veronderstelde op grond daarvan dat je het eerste geval met MS Word 2010, dus versie 14 van Office, zou moeten kunnen openen en het tweede met LibreOffice 3.4.4. Als ik probeer het eerste, dus docx-bestand te openen krijg ik een tekensbrij in Firefox (mijn standaard browser) en als ik het odt-bestand probeerde te openen werd het gedownload en geopend met LibreOffice 3.4.4. Dit doet mij veronderstellen dat het docx-bestand zelf beschadigd is, want anders had dat zich hetzelfde moeten gedragen als het odt-bestand.

Nu besloot ik te proberen of ik de zaak vlot kon trekken. Dus het LibO bestand opgeslagen als .docx. Nee dus, want LibO crasht als je dat probeert. Dus 2e poging gedaan zelfde resultaat. Toen in LibO alles geselecteerd en geplakt in een MS Word 2010 document. Dat alleen liggend gezet en twee kolommen aan gebracht. Dat opgeslagen als docx-bestand en ja hoor Libo opent dan exact wat het moet doen.

Mijn veronderstelling is nu dat niet alleen het docx-bestand beschadigd was maar het eruit voortkomende odt-bestand ook.

JanOp 25-12-2011 08:20, Pieter Kristensen schreef:
Ik heb ooit eens een bestand in elkaar gezet met een methode erin om de "kubus van Rubik" op te lossen. Ik heb er veel mee geleerd - bijvoorbeeld over ocr en ook over het stuctureren van een tekst in Openoffice (was dat toen nog).

Dat bestand is in odt-formaat. Maar ik heb er ook een .docx bestand van. Daarmee kijk ik altijd of een nieuwe versie van Libreoffice (nu) dat goed kan openen. Het gaat mij dus helemaal niet om wat erin staat, het gaat mij er alleen maar om hoe het programma er mee omgaat. LO 3.4 opent het wel maar het herkent de paginaopmaak niet enzo. Er is nog wel het e.e.a. op aan te merken.
LO 3.5 beta 2 opent het niet bij mij. Het crasht.
Hier is die tekst http://members.ziggo.nl/enouwens/permanente%20dingen/odt-docx/kubus.docx en hier is de orriginele .odt-uitvoering http://members.ziggo.nl/enouwens/permanente%20dingen/odt-docx/kubus.odt eventueel om te vergelijken.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.