Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (27-12-11 07:51)

Net als andere gebruikers had ik problemen met openen .docx of opslaan
of export naar .odt. Ook een document van .odt opslaan als .doc ging
niet zonder problemen.

Jammer dat te lezen.

De oplossing is even simpel als beschamend. OOo downloaden en starten.

Grappig... Maar misschien is dat een schijnoplossing, want het kan maar zo zijn dat er fouten in LibreOffice zitten die komen uit Code die bij OpenOffice is ontwikkeld maar daar (door de overstap naar ...) nog niet is vrijgegeven...

 Waar ik dacht dat LibreOffice een verbeterde
kopie was, blijkt het toch niet de goede eigenschappen van
OpenOffice.org te hebben.
Als de nieuwe versie het ook niet kan, ben ik weer terug.

Er is nog alle kans om de nieuwere versies te verbeteren. Maar aangezien ik jouw fout niet kan reproduceren, zou het daarvoor helpen om geel specifiek te zijn.
 - welke bestanden kun je niet omzetten van A naar B
 - in welke versie van LibreOffice werkt dat niet (bij jou)
 - in welke versie van OOo werkt dat wel (bij jou)

veel dank als dat gaat lukken,

vr groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.