Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (27-12-11 09:44)
Bijlagen stuur ik buiten de lijst om.

Dank voor de documenten.

Op mijn Ubuntu kan ik de documenten met 3.4.4, 3.4.5rc1 en 3.5.0beta2 openen en opslaan als .doc. En weer openen.
Dit constateerde ik even snel - kan morgen meer op details testen.
Kun je laten weten wat er bij jou mis gaat, of heb je daar een pdfje van?
De .docx kan ik ook gewoon openen.

Windows 7
LibreOffice 3.4.4.build 402
OOo 3.3.0 build 9567

Misschien een probleem van de versie op Windows??

Is het evt. toegestaan dat ik de documenten met andere testers deel?

dank je wel,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.