Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Henk, *,

H.C. van der Burg wrote (29-12-11 00:53)

Ik heb de bestanden van Ivo bekeken en kom tot de volgende bevindingen:

Dank voor je gedetailleerde verslag!

Het algebra-bestand zorgt in versie 3.4.3 en LoDev 3.5.0 voor een crash.
Versie 3.4.3 crasht direct,

Klopt.
Ik heb in Office2010 een deel van het bestand bewaard. Pagina 1, 2 en nog een beetje. Dat opent in 3.4.2 zonder crash. Maar toont alleen pagina 1 en 2, tot aan de eerste vergelijking.

versie 3.5.0 geeft eerst nog een foutmelding
(zie in cc de afbeelding daarvan).
Op welke oplossing om te openen ook geklikt wordt, daarna crasht 3.5.0 ook.

Krijg geen foutmelding.
Kan het ook openen, net als het deel-bestand.
Maar beiden tonen alleen pagina 1 en 2 ... merkwaardig.

Vreemd is te moeten constateren dat in versie 3.3.3 het bestand
probleemloos en zonder meldingen wordt geopend.

Kan ik niet testen onder Windows.
Op Linux klopt dat ook met 3.3.4.

Het bestand kopiƫren vanuit Word2010 levert v.w.b. de formules problemen
op (de formules worden vermoedelijk als bestand vertaald; zie het in cc
bijgevoegde bestand "Gekopieerd uit Word2010 naar LO343.odt) en is dus
geen optie.
Blijkbaar is er daadwerkelijk iets gewijzigd tussen versie 3.3.3 en
versie 3.4.? v.w.b. de conversie van Word-documenten.

Klopt - zie mijn andere mail.

Het bestand oefenboek.odt wordt probleemloos geopend in versie 3.4.3 en
3.5.0, maar geeft bij het openen in Word2010 een foutmelding (zie de
afbeeldingen in cc "Melding Word bij het openen Oefenboek en Melding
Word om te herstellen en dat lukt"). Indien de vraag van Word2010 om het
bestand te herstellen wordt geaccepteerd opent het bestand vervolgens
zonder problemen en fouten.

Dit kan ik allemaal bevestigen.

Ook bij deze conversie van LO-documenten naar Word-documenten lijkt iets
niet (meer) goed te gaan.

Hopelijk dat bijgaande foutmeldingen een oplossing bieden aan dit probleem.

Ja. Ik zal later twee issues maken.

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.