Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (27-12-11 21:39)

Documenten mag je delen. Het eerste is een klein deel van een document
van mij, het tweede van een school. Mogelijk willen zij geen ruime
verspreiding.

Ik ga de bugs in IssueZilla maar eens maken.
Ik stuur als bijlage een kleine versie mee van het algebra-document. Zou je kunnen controleren of dat bij jou net zo crasht als het volledige? (Uit mijn vorige mail begrijp je dat het bij mij wel opent, maar niet verder toont dan totaan de eerste vergelijking ...)

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.