Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor, Ivo, Kees …..

Op 29-12-2011 9:45, Cor Nouws schreef:
Dag Ivo, Henk, Kees, ...

Ivo ten Hagen wrote (29-12-11 09:02)
Wat bijzonder dat zoveel mensen meewerken en meedenken. Veel dank. Voor
mij wordt zo langzamerhand duidelijk dat het probleem niet aan mij /
mijn instellingen ligt.

Gelukkig ;-)

Daar kom ik nog niet verder mee, maar goed.

Wel, als iemand het wel heeft en iemand anders niet, is de eerste stap het uitvinden van het essentiële verschil.
Het essentiële verschil zit m.i. tussen LO 3.3.3 en opvolgende versies. In LO 3.3.3 wordt het algebra-bestand normaal geopend zonder problemen. Pas in latere versies gaat het fout.

Oefenboek is oorspronkelijk gemaakt met OOo en daarna afgemaakt met LO.
Algebra heb ik zo gekregen, daar ken ik geen geschiedenis van.

Zou je kunnen informeren of het Algebra-bestand als bijlage aan een Issue in BugZilla mag worden gehangen? Of misschien nog beter: kan jij/iemand proberen of een klein stukje van het bestand (met formule?) hetzelfde probleem geeft?

Ik wil wel de issues maken.
Ik post de nummers hier dan - geïnteresseerden kunnen het dan in de gaten houden!

Veel dank allen zover :-)

Met vriendelijke groet, Henk van der Burg


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.