Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Henk,

H.C. van der Burg wrote (29-12-11 10:42)
Het essentiële verschil zit m.i. tussen LO 3.3.3 en opvolgende versies.
In LO 3.3.3 wordt het algebra-bestand normaal geopend zonder problemen.
Pas in latere versies gaat het fout.

Ja, sorry dat ik daar nog niet op had gereageerd.
Er was bij OpenOffice.org een hele boel voorbereid voor 3.4 en toen ging de zaak daar een beetje stil liggen. En bij LibreOffice is die code volgens mij allemaal zo'n beetje wel geïntegreerd. En er zitten ook grote veranderingen in met de documentfilters - basale verbeteringen, maar natuurlijk wel eerst weer meer fouten..

Daarom doen we nu ook (en later weer) sessies met veel aandacht etc etc voor 3.5.0. Het moet en zal beter kunnen dan met 3.4.0 :-)

IK heb trouwens pas daarover een interview gehouden met de nodige ontwikkelaars.

http://blog.documentfoundation.org/2011/12/24/libreoffice-mega-christmas-inteview/

(mag nog vertaal worden ;-) )

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.