Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor en overigen,

Ik heb de bestanden van Ivo bekeken en kom tot de volgende bevindingen:
Het algebra-bestand zorgt in versie 3.4.3 en LoDev 3.5.0 voor een crash. Versie 3.4.3 crasht direct, versie 3.5.0 geeft eerst nog een foutmelding (zie in cc de afbeelding daarvan). Op welke oplossing om te openen ook geklikt wordt, daarna crasht 3.5.0 ook. Vreemd is te moeten constateren dat in versie 3.3.3 het bestand probleemloos en zonder meldingen wordt geopend. Het bestand kopiƫren vanuit Word2010 levert v.w.b. de formules problemen op (de formules worden vermoedelijk als bestand vertaald; zie het in cc bijgevoegde bestand "Gekopieerd uit Word2010 naar LO343.odt) en is dus geen optie. Blijkbaar is er daadwerkelijk iets gewijzigd tussen versie 3.3.3 en versie 3.4.? v.w.b. de conversie van Word-documenten.

Het bestand oefenboek.odt wordt probleemloos geopend in versie 3.4.3 en 3.5.0, maar geeft bij het openen in Word2010 een foutmelding (zie de afbeeldingen in cc "Melding Word bij het openen Oefenboek en Melding Word om te herstellen en dat lukt"). Indien de vraag van Word2010 om het bestand te herstellen wordt geaccepteerd opent het bestand vervolgens zonder problemen en fouten. Ook bij deze conversie van LO-documenten naar Word-documenten lijkt iets niet (meer) goed te gaan.

Hopelijk dat bijgaande foutmeldingen een oplossing bieden aan dit probleem.

Groetjes, Henk van der BurgOp 28-12-2011 23:18, Cor Nouws schreef:
Dag Henk :-)

H.C. van der Burg wrote (28-12-11 23:03)

Ik heb de beschikking over Windows 7 (64-bits), LibreOffice 3.4.3 heb ik
wel niet meer standaard op de PC staan, maar wil die wel even naast de
andere versies installeren en bekijken wat de bestanden van Ivo bij mij
teweeg brengen.

Dank je - zie de bijlagen in de CC
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.