Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hi,

Cor Nouws wrote (29-12-11 11:54)

Het algebra-bestand zorgt in versie 3.4.3 en LoDev 3.5.0 voor een crash.
Versie 3.4.3 crasht direct,

Zie
  https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=44289
Bug 44289 - [FILEOPEN] docx with mathtype 6.0 equations does not fully open on Windows

Aanvullingen welkom!

Het bestand oefenboek.odt wordt probleemloos geopend in versie 3.4.3 en
3.5.0, maar geeft bij het openen in Word2010 een foutmelding (zie de

Heb (nog) geen issue over dit document gemaakt.
Dat er een foutmelding bij WOrd komt, heeft (bedenk ik me nu) te maken met het feit dat MsOffice een oude ODF versie ondersteunt.

Verder kan ik geen crashes reproduceren bij het openen en opslaan als..
Ik zie wel dat de opmaak bij .doc bijna goed is (er zijn talloze meldingen van kleine verschillen) en dat die naar .docx beroerd is. Maar zoals al eerder gezegd, heeft hetm.i. veel meer zin om te concentreren op goede import eerst en dan voor evt. noodzakelijke uitwisseling .docx te gebruiken.

Als ik iets vergeten ben, dat melding / cq issue rechtvaardigt, graag melden!

dank & groetjes,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.