Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hoi Ivo,

Ivo ten Hagen wrote (28-12-11 09:17)
Profiel hernoemd: Nieuwe problemen met import export en BASIC errors
Installatie laten repareren: geen succes

Dat klinkt echt als een geïmporteerd gebruikersprofiel van een oudere OOo-installatie ! Maar volgens mij wordt dat maar één keer geïmporteerd - de allereerste keer als LibreOffice wordt geïnstalleerd. Dus je LibreOffice-profiel verwijderen / hernoemen (terwijl LibreOffice + snelstarter zijn afgesloten!) en opnieuw starten, zou moeten werken...

zou moeten ... maar ondertussen zit jij maar te zoeken :-\

LibreOffice verwijderd inclusief handmatig de profielen
LibreOffice opnieuw geïnstalleerd. Geen succes, problemen als in de
eerste mail. (wel alle instellingen kwijt).

Ik heb vandaag maar eens mijn VirtualBix met Win7 gestart.
Daar zit ook een LibreOffice 3.4.3 op en kon 3.5.0 beta probleemloos installeren etc.

Zijn er op deze lijst misschien andere mensen met Windows7, die daar beter mee overweg kunnen dan ik, om te kijken wat er bij Ivo aan de hand kan zijn?

Succes op jullie BUG-dag. ;)

Dank je!
Was druk, gezellig maar heeft volgens mij wel wat opgeleverd. Morgen nog zo'n dagje, dan kunnen de developers flink aan de slag volgende week, om voor de RC1 nog de nodige fouten te verbeteren.

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.