Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Op 8-2-2011 13:09, Cor Nouws schreef:

Ik weet niet zeker of het handiger is issues voor draaitabellen bij OOo
of bij LibO te melden - zal eens infromeren.

vr. groet,
Cor

Cor,

Je reactie bevreemdt me. Ik heb me nog niet aangemeld om issues bij LO te kunnen melden. Maar aangezien ik mijn probleem constateer bij LO 3.3 (en ik weet niet eens of die ook in OOo 3.3 aanwezig is)lijkt het me, in zijn algemeenheid, het meest juist om dat dan bij LO aan te kaarten.

LO is een zelfstandige aftakking (kindje dat hopelijk flink gaat uitgroeien) van OOo/StarOffice. Dan heeft men ook de lasten van alle fouten overgenomen die in de laatste versie van OOo van voor het vorken aanwezig waren en zal men die ook dienen op te lossen. Dan kun je je niet achter de "rokken van mama OOo" verschuilen en zeggen dat die het probleem moeten oplossen. Dat OOo dan gebruik gaat maken van verbeteringen in LO is toch inherent aan het GPL systeem (of welk licentietype nu in gebruik is, dat houd ik niet zo bij).

Ik verwacht juist dat de mensen achter LO voortvarender met issues zullen omgaan dan eerder toen Sun/Oracle dit coördineerden, waardoor er nog issues van vele jaren geleden (ook van mij) onopgelost zijn blijven liggen.

Dus niet alleen leuke nieuwe dingen toevoegen, maar vooral ook de fouten en ergernissen laten verdwijnen. Hard werken aan de oude issues (die we hopelijk niet allemaal opnieuw bij LO hoeven te gaan melden) lijkt me prioriteit #1.

Cor, jij bent onze vertegenwoordiger bij LO, dus actie! :-)

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.