Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Op 7-2-2011 17:52, Joop schreef:
Hier mijn volgende (bij mijn vorige vraag reeds aangekondigde) probleem:

Als ik een draaitabel aanmaak van een eenvoudige boekhouding:
540 rijen, kolommen: grootboekrubriek, debet, credit
en ik wil die draaitabel op het dezelfde blad hebben als waar de
gegevens staan, dan verschijnt er helemaal geen tabel bij de opgegeven
cel. Daar had ik gisteren ook al last van bij een andere spreadsheet.

Bijkomend probleem is dat ik niet kan zien of er toch niet "onderwater"
een tabel is aangemaakt, die ik dan niet kan weghalen, omdat je een
draaitabel alleen kan weghalen door rechts in de draaitabel zelf te
klikken. Daar heb ik in het verleden eens een OOo-issue voor gemaakt.

Ik vind het al lastig dat standaard een nieuw blad wordt voorgesteld
voor de draaitabel.

Wat zijn jullie ervaringen? Is dit ook zo bij de nieuwste OOo?

Ik ga voor dit ogenblik maar weer terug naar de oude OOo 3.2.1.

Joop

Ik merk na verder experimenteren het volgende op:
als ik een serie gegevens heb op Blad2 en wil daar een draaitabel van maken en geef dan op bij Resultaten naar -niet gedefinieerd- en als cellocatie bijvoorbeeld alleen maar J1. Dan wordt de draaitabel niet op Blad2 bij cel J1 maar op Blad1 bij J1 gemaakt.

Dat is o.a. ook het probleem geweest bij bovenstaande vraag. Je moet dus blijkbaar altijd ook de bladnaam vermelden.

Ik zou verwachten dat als je dat niet doet ervan uitgegaan wordt dat de draaitabel op hetzelfde blad moet komen als waar de gegevens staan. Is dat een foute gedachtengang of is dit een issue?

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.