Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Joop,

Joop wrote (07-02-11 13:07)

    Weet niet of de problemen zich ook zouden voordoen bij de nieuwste
    versie van OOo, ...

Ja, je probleem in geïintroduceerd met het nieuwe printvenster (en alles dat daar achter zit) in OOo 330.

    Met LO 3.3.0 wordt de brede
    smalle pagina nu niet meer geprint volgens de instelling, maar
    wordt de pagina bij het printen gedraaid, tot een smalle hoge
    pagina. (Printer HP Laserjet 1150). Gebeurt dit bij jullie ook?

Ja, met een A5je.
Zie http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=113562

    Wat is de oplossing daarvoor?Voor de andere problemen trek ik later wel aan de bel.Joop

Ik heb mijn A5je op een A4 gepositioneerd. Gaat goed. Maar raar is het wel. En als je de uitleg doorneemt bij de issue, ook nog ingewikkeld ;-)

vr. groet,
Cor


--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.