Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Onlangs overgestapt van
   OOo 3.2.1. naar LO 3.3.0. (onder Win XP)Had niet verwacht daardoor problemen te krijgen. In 
middels tegen
   diverse aangelopen (oa. met import cvs =ods, werking
   draaitabellen, wisselen van del en backspace bij calc bij het
   leegmaken van een cel). Maar nog niet alle goed kunnen doortesten.
   Weet niet of de problemen zich ook zouden voordoen bij de nieuwste
   versie van OOo, want die heb ik (gelukkig, zeg ik nu, want anders
   had ik misschien niet verder kunnen werken) niet genstalleerd.Probleem waar ik nu over 
schrijf: Eens in de zoveel tijd print ik
   losse acceptgirokaarten, zie bijlage. Met LO 3.3.0 wordt de brede
   smalle pagina nu niet meer geprint volgens de instelling, maar
   wordt de pagina bij het printen gedraaid, tot een smalle hoge
   pagina. (Printer HP Laserjet 1150). Gebeurt dit bij jullie ook?
   Wat is de oplossing daarvoor?Voor de andere problemen trek ik later wel aan de bel.Joop
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.