Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hier mijn volgende (bij mijn vorige vraag reeds aangekondigde) probleem:

Als ik een draaitabel aanmaak van een eenvoudige boekhouding:
540 rijen, kolommen: grootboekrubriek, debet, credit
en ik wil die draaitabel op het dezelfde blad hebben als waar de gegevens staan, dan verschijnt er helemaal geen tabel bij de opgegeven cel. Daar had ik gisteren ook al last van bij een andere spreadsheet.

Bijkomend probleem is dat ik niet kan zien of er toch niet "onderwater" een tabel is aangemaakt, die ik dan niet kan weghalen, omdat je een draaitabel alleen kan weghalen door rechts in de draaitabel zelf te klikken. Daar heb ik in het verleden eens een OOo-issue voor gemaakt.

Ik vind het al lastig dat standaard een nieuw blad wordt voorgesteld voor de draaitabel.

Wat zijn jullie ervaringen? Is dit ook zo bij de nieuwste OOo?

Ik ga voor dit ogenblik maar weer terug naar de oude OOo 3.2.1.

Joop

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.