Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Nog een aanvullende vraag:

Bij OOo gebruikers kun je een bijlage meesturen als dat een open document is. Kan dat niet bij LO? Ik zie mijn bijlage namelijk niet meekomen bij mijn mailtje naar deze lijst.

Joop


Op 7-2-2011 13:07, Joop schreef:
Onlangs overgestapt van
    OOo 3.2.1. naar LO 3.3.0. (onder Win XP)Had niet verwacht daardoor problemen te krijgen. In 
middels tegen
    diverse aangelopen (oa. met import cvs =ods, werking
    draaitabellen, wisselen van del en backspace bij calc bij het
    leegmaken van een cel). Maar nog niet alle goed kunnen doortesten.
    Weet niet of de problemen zich ook zouden voordoen bij de nieuwste
    versie van OOo, want die heb ik (gelukkig, zeg ik nu, want anders
    had ik misschien niet verder kunnen werken) niet genstalleerd.Probleem waar ik nu over 
schrijf: Eens in de zoveel tijd print ik
    losse acceptgirokaarten, zie bijlage. Met LO 3.3.0 wordt de brede
    smalle pagina nu niet meer geprint volgens de instelling, maar
    wordt de pagina bij het printen gedraaid, tot een smalle hoge
    pagina. (Printer HP Laserjet 1150). Gebeurt dit bij jullie ook?
    Wat is de oplossing daarvoor?Voor de andere problemen trek ik later wel aan de bel.Joop


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.