Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Joop,

Joop wrote (08-02-11 21:33)

Ik weet niet zeker of het handiger is issues voor draaitabellen bij OOo
of bij LibO te melden - zal eens infromeren.


Je reactie bevreemdt me. Ik heb me nog niet aangemeld om issues bij LO
te kunnen melden. Maar aangezien ik mijn probleem constateer bij LO 3.3
(en ik weet niet eens of die ook in OOo 3.3 aanwezig is)lijkt het me, in
zijn algemeenheid, het meest juist om dat dan bij LO aan te kaarten.

Soms is het gewoon handiger, omdat er ook (nog) code van OOo in LibreOffice wordt geimporteerd.

LO is een zelfstandige aftakking (kindje dat hopelijk flink gaat
uitgroeien) van OOo/StarOffice. Dan heeft men ook de lasten van alle
fouten overgenomen die in de laatste versie van OOo van voor het vorken
aanwezig waren en zal men die ook dienen op te lossen. Dan kun je je
niet achter de "rokken van mama OOo" verschuilen en zeggen dat die het
probleem moeten oplossen.

Mooie beeldspraak :-)
Er is nog wat samenwerking dus tussen ontwikkelaars. Maar het ligt er een beetje aan. Afgelopen weekend was ik in Brussel op FOSDEM en sprak met een van de ontwikkelaars, toevallig ook over Pivot tables. Vandaar dat ik toch even wilde informeren ;-)

Quote:

Kohei Yoshida wrote (08-02-11 16:10)
On Tue, 2011-02-08 at 13:23 +0100, Cor Nouws wrote:
Hi Kohei, *,

Someone writes about an issue in OOo/Lo 330, that was not present in OOo
321.

Is it better to post that in Bugzilla or in the OOo IssueTracker?
(Currently I see one Pivot-issue - 33990 - in Bugzilla)

Let's put it in our bugzilla, and please assign that directly to me.
I'm working on the data pilot code right now to fix several issues I
discovered have been broken since 3.3.  So, it's nice to know any
regressions to data pilot while I'm at it.

Kohei

Dus ... deze inderdaad voor LibO.

Dankzij Joren, hebben we Nederlandstalige info over hoe dat gaat:
http://wiki.documentfoundation.org/BugReport/nl
(en http://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Invoeren_en_Behandelen_van_Bugs)

Dat OOo dan gebruik gaat maken van
verbeteringen in LO is toch inherent aan het GPL systeem (of welk
licentietype nu in gebruik is, dat houd ik niet zo bij).

IN principe wel, alleen vraagt Oracle ontwikkelaars om het delen van het auteursrecht, en andersom niet. Ook is het toevoegen van code aan OOo ingewikkelder (ga in nou niet uitleggen, maar komt er op neer dat het voor LibO gelijk in de code-repository kan, terwijl het voor OOo via meerdere stappen moet).

Ik verwacht juist dat de mensen achter LO voortvarender met issues
zullen omgaan dan eerder toen Sun/Oracle dit coördineerden, waardoor er
nog issues van vele jaren geleden (ook van mij) onopgelost zijn blijven
liggen.

Is wel de bedoeling. Maar ook hier geldt, dat elke regel code, elke controle, tijd kost. Bemoedigend is wel dat er heel veel mensen instappen met veelal kleinere code-bijdragen en daar zullen ongetwijfeld meer mensen uit voort komen die grotere code bijdragen doen en bugs kunnen uitzoeken, oplossen.

Dus niet alleen leuke nieuwe dingen toevoegen, maar vooral ook de fouten
en ergernissen laten verdwijnen. Hard werken aan de oude issues (die we
hopelijk niet allemaal opnieuw bij LO hoeven te gaan melden) lijkt me
prioriteit #1.

Waar nodig, wordt natuurlijk gebruik gemaakt van de bestaande onschrijvingen in IssueTracker van OOo

Cor, jij bent onze vertegenwoordiger bij LO, dus actie! :-)

Geintje toch. In de gemeenschap zijn we allemaal gelijk. Jij mag net zo veel doen als ik. Misschien ben ik wel een beetje meer gelijk dan jij, maar dat komt dan ook alleen maar omdat ik wat meer doe. Dus wat let je ;-)

Voor het melden van een bug hoef je je niet eerst aan te melden. Maar heb je hulp nodig of kom je er niet toe, meldt het dan gewoon.

vr. groeten,
Cor

--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.