Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ha Joop,

Joop wrote (07-02-11 20:04)
Op 7-2-2011 17:52, Joop schreef:
Hier mijn volgende (bij mijn vorige vraag reeds aangekondigde) probleem:

Als ik een draaitabel aanmaak van een eenvoudige boekhouding:
540 rijen, kolommen: grootboekrubriek, debet, credit
en ik wil die draaitabel op het dezelfde blad hebben als waar de
gegevens staan, dan verschijnt er helemaal geen tabel bij de opgegeven
cel. Daar had ik gisteren ook al last van bij een andere spreadsheet.

Ik vermoed dat LibreOffice het gedrag kopiëert dat mensen kennen van Excel.

Ik vind het al lastig dat standaard een nieuw blad wordt voorgesteld
voor de draaitabel.

Onder "Meer" staat de keuze waar de draaitabel moet komen.
Bij LibreOffice is dat 'nieuw blad'

Wat zijn jullie ervaringen? Is dit ook zo bij de nieuwste OOo?

In OOo is dit niet veranderd.


Ik merk na verder experimenteren het volgende op:
als ik een serie gegevens heb op Blad2 en wil daar een draaitabel van
maken en geef dan op bij
Resultaten naar -niet gedefinieerd- en als cellocatie bijvoorbeeld
alleen maar J1. Dan wordt de draaitabel niet op Blad2 bij cel J1 maar op
Blad1 bij J1 gemaakt.

Dat is o.a. ook het probleem geweest bij bovenstaande vraag. Je moet dus
blijkbaar altijd ook de bladnaam vermelden.

Ik zou verwachten dat als je dat niet doet ervan uitgegaan wordt dat de
draaitabel op hetzelfde blad moet komen als waar de gegevens staan. Is
dat een foute gedachtengang of is dit een issue?

Weet ik niet. Het is in ieder geval hetzelfde in OOo en LibO.
Ik zie net dat je bug 34107 heb gemaakt. Dank :-)


Cor

--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.