Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Joop wrote (07-02-11 14:34)

Dank voor je antwoord, waar ik echter niet blij van word.
[...]
Wat is dan nog het nut van de mogelijkheid voor gebruiker-gedefinieerde
papierformaten? Als alles toch wordt teruggebracht naar A4 en letter?

Daar heb je eigenlijk helemaal gelijk in, als het probleem betekent dat je alleen maar kunt afdrukken op de formaten die in de printer-driver zitten.
Zie je het zitten om dat in #113562 over te brengen?

Ik heb nu helemaal geen tijd voor dit soort fratsen. Baal hier van.

:-\

Toch fijne avond :-)
Cor

--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.