Date: prev next · Thread: first prev next last


Op donderdag 30 december 2010 00:57:23 schreef Leo Moons:
Hallo Freek,

Op 30/12/2010 0:23, Freek de Kruijf schreef:
Ik heb gisteren toch lo-build-nl.po geheel vertaald. Als iemand die
eens kan
bekijken dan graag.

Puik werk ! Ik wil graag helpen en heb al een eerste poging gedaan. Ik
vraag me wel af hoe je mijn opmerkingen terugvindt, zonder alle
vertaalde strings één voor één te moeten bekijken. ;-)
Hoe gaan we verder: want jij hebt waarschijnlijk bedenkingen bij mijn
opmerkingen. En dan moet ik weer door de 1000-en strings, ...

Zoals ik al schreef, werk ik het liefst offline. Ik download dus het po-
bestand en dan kan ik met het Linux programma diff gemakkelijk zien, 
vergeleken met mijn eigen versie, wat er zoal aan regels bijgekomen of 
afgegaan is.

Hiermee had ik geluk want door de fout van Rimas waren alle wijzigingen in 
Pootle eergisteren weer verdwenen en was het met een kwartiertje weer gefixt.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.