Date: prev next · Thread: first prev next last


Cor Nouws wrote (26-12-10 23:52)
Hoi Luc, Leo,

Luc Castermans wrote (26-12-10 13:41)

Ik wil wel een stukje vertalen. Cor, coördineer svp.

Ik heb in de wiki de deelpagina's van de website opgenomen.

Noteer daar als je de vertaling van één vd pagina's doet.
Zo kun je nemen wat je voorkeur heeft.

En denk je dat het (wellicht) goed is om een pagina anders te doen
(naam, inhoud, ...) breng dat dan hier naar voren: we zijn niet
verplicht om het te doen zoals de Engelstalige. Kunnen ook leentje buur
spelen bij de andere landen. Of zelf iets maken. Net wat we willen, hoe
moeilijk we het willen maken ;-)

Tot morgen (maandag) & groet,

Ik zie dat in mijn mailbox instructie zit over hoe de vertaalde pagina's op de server moeten komen.
Pak ik morgen (tussen de gezinsklussen door) op.
Maar starten met vertalen kan al ;-)


--
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.