Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Freek,

Op 30/12/2010 0:23, Freek de Kruijf schreef:
Ik heb gisteren toch lo-build-nl.po geheel vertaald. Als iemand die eens kan
bekijken dan graag.
Puik werk ! Ik wil graag helpen en heb al een eerste poging gedaan. Ik vraag me wel af hoe je mijn opmerkingen terugvindt, zonder alle vertaalde strings één voor één te moeten bekijken. ;-) Hoe gaan we verder: want jij hebt waarschijnlijk bedenkingen bij mijn opmerkingen. En dan moet ik weer door de 1000-en strings, ...
Ik zie dat er zeer onlangs het bestand 0101GS3-IntroducingLibO.xlf bij is
gekomen, als je daar je tanden in wilt zetten vind ik dat prima.
Dit is een test bestand dat Sophie (LibO/fr) heeft opgezet om te zien hoe Pootle omgaat met de documentatie/handboeken
Mag ik jullie wel vragen om iets af te spreken over review, om een
consistente vertaling te krijgen. (Bij de enkele teksten die ik vertaald
heb, waren al snel wat zinnige opmerkingen van Freek, als ik me goed
herinner ).
Heb ik bij deze gedaan, Cor, zie hoger
Helaas weet ik niet hoe je een xlf-bestand behandelt, dus daar kan ik je
(nog) niet bij helpen.
Kan je ook niet helpen
Een xlf (xlif) bestand is een xml bestand, dat dus in gewoon een platte
text-editor kan worden geopend. Maar volgens mij eerder bedoeld voor
bepaalde vertaalsoftware.
Volgend jaar mogelijk. Ik sta op de lijst waarin dit soort zaken wordt
besproken, dus wie weet.

Een gezond en vruchtbaar 2011 toegewenst.

Ook voor jou en iedere lezer van deze lijst een gezond en voorspoedig 2011

Vriendelijke groeten
Leo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.