Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Op 29/12/2010 22:54, Cor Nouws schreef:
Hoi Leo,

Leo Moons wrote (26-12-10 17:48)

Als we een goed product in het nl willen, moet het goed getest worden in
het nl. Daarom ben ik begonnen met het vertalen van de testpagina's in
de Wiki.
Wat me niet lukte is de grote balk overnemen waar er verwijzingen zijn
naar de verschillende talen, zodat je vlot kan overspringen van taal A
naar B. Kan iemand dit even uitleggen?
Ik hou jullie verder op de hoogte.

http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Manual_Tests/nl

Was mijn tip nog bruikbaar?
Ik heb me suf zitten zoeken hoe het moet , maar ik kom er niet uit. Ook wat bevreesd dat ik mis doe.

Bedankt

Vr gr

Leo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.