Date: prev next · Thread: first prev next last


Op donderdag 30 december 2010 00:35:10 schreef Leo Moons:
Hoi Cor,

Op 29/12/2010 22:54, Cor Nouws schreef:
Hoi Leo,

Leo Moons wrote (26-12-10 17:48)

Als we een goed product in het nl willen, moet het goed getest worden in
het nl. Daarom ben ik begonnen met het vertalen van de testpagina's in
de Wiki.
Wat me niet lukte is de grote balk overnemen waar er verwijzingen zijn
naar de verschillende talen, zodat je vlot kan overspringen van taal A
naar B. Kan iemand dit even uitleggen?
Ik hou jullie verder op de hoogte.

http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Manual_Tests/nl

Was mijn tip nog bruikbaar?

Ik heb me suf zitten zoeken hoe het moet , maar ik kom er niet uit.

Ik heb naar een Nederlandse versie van de Main_Page gekeken met een talenbalk 
bovenaan. Deze wordt gemaakt met het template Lang.
Deze vindt je op http://wiki.documentfoundation.org/Template:Lang
waar ook uitleg staat over het gebruik.
Het gebruik is vrij simpel. Helemaal bovenin de wiki-tekst zet je
{{Lang|De titel van de pagina}}
Deze titel is dan de titel in de eigen taal, maar de pagina roep je op met
http://wiki.documentfoundation.org/Engelse_titel/nl
Volgens de uitleg geldt dit alleen voor pagina's in the "Main Namespace". Dit 
laatste betekent dat er geen dubbele punt voor komt na ....ion.org/ zoals 
hierboven in /Template:Lang. De namespace is hier Template.

Ook wat bevreesd dat ik mis doe.

Als je na het bewerken van de wiki-tekst op "Bewerking ter controle bekijken 
drukt" dan is er nog niets gewijzigd. Ziet het er dan uit zoals je wilt dan 
kun je daarna op "Pagina opslaan" drukken, eventueel met een korte 
Samenvatting van de wijziging die je hebt aangebracht. En zelfs dan zijn alle 
wijzigingen met een simpele klik weer terug te draaien.
Ook zou je een nieuwe pagina bijv. Sandbox kunnen beginnen, waarin je 
experimenteert.

Je kunt ook altijd je persoonlijke pagina gebruiken om te experimenteren. Deze 
is: http://wiki.documentfoundation.org/User:gebruikersaccount . Voor 
gebruikersaccount vul je je eigen accountnaam in. De namespace is hier dus 
User. Hierin een Template gebruiken die voor de "Main Namespace" is bedoeld 
kan dan wel problemen opleveren, maar je kunt het altijd proberen.
Als je wat hebt gewijzigd op een pagina dan staat in de geschiedenis een 
koppeling naar deze gebruikerspagina. In veel gevallen is die koppeling rood, 
wat betekent dat de pagina niet bestaat. Je kunt in die pagina dus iets over 
jezelf vertellen.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.