Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 27-12-10 11:11, Leo Moons schreef:
Luc,

Op 27/12/2010 9:51, Luc Castermans schreef:
Op 26-12-10 17:48, Leo Moons schreef:
Hallo,

Als we een goed product in het nl willen, moet het goed getest worden in het nl. Daarom ben ik begonnen met het vertalen van de testpagina's in de Wiki. Wat me niet lukte is de grote balk overnemen waar er verwijzingen zijn naar de verschillende talen, zodat je vlot kan overspringen van taal A naar B. Kan iemand dit even uitleggen?
Ik hou jullie verder op de hoogte.

http://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Manual_Tests/nl


Leo,

Je hebt voor de beleefdsheidsvorm gekozen. Dit is een fundamentele keuze, meestal wordt bij pagina┬┤s over computers, etc. niet voor de beleefdheidsvorm gekozen.
Handhaven ?
In de documentatie en de help hebben we gekozen voor de beleefdheidsvorm uit respect voor de lezer. Onze Franstalige vrienden hebben ook voor "vous" gekozen. De wiki is inderdaad informeler, maar zelf opteer ik er voor om dit te handhaven.

OK; dan blijven we bij U!--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.