Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dit werkt inderdaad! Dank!

Ik zou eigenlijk alle beveiliging uit mijn document willen hebben want ik heb geregeld allerlei problemen daarmee: Wanneer ik een stuk schrijf en opsla of een stuk tekst binnenkrijg voor publicatie op een website dan wil het nog wel eens zijn dat het ineens 'alleen lezen' is. Moet ik het weer onder een andere naam opslaan, enz. en dat kost alleen maar tijd.

Het zal waarschijnlijk aan een instelling bij mij liggen, maar hoe kan ik eenvoudig die 'alleen lezen' optie er automatisch afkrijgen?

met vriendelijke groet,

Koen van Venetië

www.jazzgigs.cc
www.alamal.nl
www.makkersunlimited.nl
www.leefwijzer.nl
www.leefwijzer2010.hyves.nl
www.gc-raad.nl
www.voorall.nl
www.milieudefensie.nl
www.avast.nl
www.mozilla-europe.org/nl
www.buurtstation.nl--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.