Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Na de oplossing van Harry, een stukje toelichting bij de achtergrond.

Koen van Venetië wrote (24-11-12 10:08)

Ik zou eigenlijk alle beveiliging uit mijn document willen hebben want
ik heb geregeld allerlei problemen daarmee:
Wanneer ik een stuk schrijf en opsla of een stuk tekst binnenkrijg voor
publicatie op een website dan wil het nog wel eens zijn dat het ineens
'alleen lezen' is.
[...]

Je eerste voorbeeld snap ik niet.
De andere twee zijn altijd zo: als je per mail een document krijgt en het direct uit de mailbox opent, of via je internetprogramma een bestand opent, wordt het bestand in de /TEMP of \TMP folder geplaatst en geopend. Het is dan 'alleen lezen'. Zou het niet 'alleen lezen' zijn, en je werkt er lekker in, slaat op, sluit af en start later de computer weer ... dan is meestal de \TMP leeg en je werk weg :-)

Misschien zijn er wel instellingen in mailprogramma en/of browser waarbij je kunt instellen dat te openen bestanden ergens anders (in je home/eigen documenten) worden geopend, en dan niet 'alleen lezen' zijn??

vr. groet,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.