Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor,

Bij mij staat die knop ook standaard in de standaard-werkbalk, maar voor
alle duidelijkheid heb ik zo maart even voor Koen opgeschreven. Het zou om
een of andere reden kunnen dat die knop er bij hem niet (aangevinkt) staat,
gezien zijn vraag.


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 24 november 2012 15:58 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het
volgende:

H. Harmsen wrote (24-11-12 15:18)

Ik zal maar meteen mijn leven beteren, dus hierbij een link naar het
bestand dat ik naar Koen stuurde:
https://dl.dropbox.com/u/**2073244/Bestand_bewerken.pdf<https://dl.dropbox.com/u/2073244/Bestand_bewerken.pdf>


Dank je Harry.
Bijzonder... bij mij staat de knop 'Bewerken' standaard op de werkbalk
'Standaard'.
(Tenminste, tenzij die knop er tegenwoordig niet meer standaard op staat
en bij mij toevallig nog wel, omdat ik een gebruikersprofiel uit een oudere
versie heb meegenomen, wat er voor zorgt dat veranderingen in de werkbalken
en menu's, die door nieuwe versies worden geïntroduceerd, voor mij
verborgen blijven...
  voor de geïnteresseerden
  
https://bugs.freedesktop.org/**show_bug.cgi?id=55005<https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=55005>
 )


vr. groet,
Cor-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.