Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dat snap ik, Alex, maar bijlagen worden niet meegestuurd op dit forum.
Het was een bijlage met plaatjes, dus dat kan ik ook niet in de body van
deze mail zetten.

Als je een goede oplossing weet, houd ik me aanbevolen
(en daar heeft dan ook iedereen misschien iets aan...? ;-))


Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 24 november 2012 14:15 schreef Alex Plantema
<alex.plantema@xs4all.nl>het volgende:

Op zaterdag 24 november 2012 12:41 schreef H. Harmsen:

 Als het goed is zit dit mailtje in je eigen mailbox met een
pdf-bijlage, waarin ik uitleg hoe je met 1 klik van 'alleen lezen'
naar de bewerkingsmodus komt.


Hier hebben anderen natuurlijk niets aan,
dan kun je binnenkort dezelfde vraag weer verwachten.
Houd de discussie wel graag in de voorkamer.

Alex.


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.