Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Koen van Venetië wrote (20-11-12 10:36)
Ik krijg steeds bij opslaan van een Calc dit bericht:
"
waarschuwing:
dit document bevat:
Notities
doorgaan met opslaan van het document?
ja / nee
"

Herkent iemand anders op Windows 7 het probleem van Koen?

We hebben hier een aantal Windows7 machines waarop veel met Calc gewerkt wordt. De gebruikers 
plaatsen/gebruiken daarbij volop notities, maar melden nooit deze waarschuwing. Ik heb het zelf net 
even geprobeerd op een machine van een collega (Win7, LibO 3.6.3.2): calc geopend, notitie 
geplaatst, opslaan, geen melding.

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.