Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hai Joop,
Ik heb er ook eens mee gestoeid. Maar als je uit je menu kiest /Opmaak/Stijlen en Opmaakt, (of je drukt gewoon F11 in dat maakt niet uit) dan verschijnt het dialoogvenster "Stijlen en Opmaak". Uiterst rechts-boven in dit dialoogvenster klik je dus op dat kleine pijltje en dan krijg je keus uit drie opties waarvan de onderste is

"opmaakprofielen laden".

Dit heb ik eens geprobeerd. En er gebeurde niets.
MAAR,
toen heb ik onder in het venstertje "opmaakprofielen laden" onderin, die vierkantjes eens aangevinkt: "Tekst, Frame, Pagina's, Nummering, Overschrijven". BAM, resultaat! Overigens denk ik dat het vinkje bij "Overschrijven" het gedaan heeft.
Geweldig, ik had dit nog nooit gezien.

Joop, ik hoop dat je LibreOffice tekst super netjes wordt.
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.