Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik heb een aantal
   documenten die qua tekst volledig zijn opgemaakt. Maar ze moeten
   een ander paginaprofiel krijgen (=Eerste pagina, Linker
   pagina, Rechter pagina; je begrijpt het wel). Dat is achteraf
   gezien toch beter in dit geval.Ik heb een nieuw modeldocument gemaakt met de gewenste
   paginaprofielen met kop- en voetteksten etc. (naast de al
   aanwezige serie alineaprofielen).Nu volgde ik de procedure beschreven in de 
Help:Opmaakprofielen uit andere documenten of sjablonen gebruiken
==============================================================
U kunt de opmaakprofielen van een ander document of andere
   sjabloon in het huidige document importeren.


* 
KiesOpmaak - Stijlen en opmaakom
     het vensterStijlen en opmaakte openen.


* 
Klik op het pijltje naast het pictogramNieuw
      opmaakprofiel uit selectieom het submenu te openen.


* 
KiesOpmaakprofielen laden.


* 
Gebruik de selectievakjes onder aan het
     dialoogvenster om de opmaakprofieltypen die u wilt importeren,
     te selecteren. SelecteerOverschrijvenals u
     opmaakprofielen in het huidige document wilt laten vervangen
     door de profielen die u importeert als deze dezelfde naam
     hebben.


* 
U kunt het volgende doen:


* 
Klik op een item in de lijstCategorienen klik dan op het sjabloon dat de gewenste stijlen bevat uit
     de lijstSjablonenen klik daarna opOK.


* 
Klik opUit bestand, lokaliseer het
     bestand dat de stijlen bevat die u wilt gebruiken en klik
     daarna opOpenen.
Bij 5 kies ik de laatste optie Uit bestand om de profielen uit mijn
  nieuwe modeldocument te kopiren. Maar dat geeft geen resultaat. Doe
  ik wat verkeerd? Ik neem aan dat de vertalers van de help dit
  geprobeerd hebben. Is er een betere oplossing, zonder dat ik de hele
  gewone opmaak opnieuw moet doen. Dan zou ik blij zijn.Joop<!--
        P.listitem { font-family: "Albany AMT", "Albany", "Arial", "Nimbus Sans L", 
"Bitstream Vera Sans", "Helvetica", "Lucida", "Geneva", "Helmet", "Andale Sans UI", "Arial Unicode 
MS", "Lucida Sans Unicode", "Tahoma", sans-serif; font-size: 10pt }
        P { margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.05cm; font-family: "Albany AMT", "Albany", 
"Arial", "Nimbus Sans L", "Bitstream Vera Sans", "Helvetica", "Lucida", "Geneva", "Helmet", "Andale 
Sans UI", "Arial Unicode MS", "Lucida Sans Unicode", "Tahoma", sans-serif; font-size: 10pt }
        H1 { margin-bottom: 0.16cm; border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; 
border-left: none; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.16cm; padding-left: 0cm; 
padding-right: 0cm; font-family: "Albany AMT", "Albany", "Arial", "Nimbus Sans L", "Bitstream Vera 
Sans", "Helvetica", "Lucida", "Geneva", "Helmet", "Andale Sans UI", "Arial Unicode MS", "Lucida 
Sans Unicode", "Tahoma", sans-serif; font-size: 18pt }
    -->
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.