Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Ik heb met beeld-werkbalken-besturingselementen een knop in een sheet van calc 3.6.3.2 aangemaakt. Vervolgens wil ik aan de knop een macro toewijzen en heb dit gedaan bij tab "gebeurtenissen" met de koppeling van de macro bij "Muisknop ingedrukt" echter als ik op de knop druk gebeurt er echter niks met de macro.
Doe ik iets verkeerd of werkt het niet?

Heeft iemand info?

--
Groet Frank

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.