Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Goede morgen Cor,

Er wordt gewerkt met windows xp professional

volgens de logfiles zou bij het opslaan naar een dll bestand worden gezocht wat niet bestaat. Vervolgens wordt een nieuw bestand gemaakt met dezelfde bestandsnaam aangevuld met 0.

de gegevens worden opgeslagen op een server.

vriendelijke groet

Anne-Sofie van Olphen

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Re: [nl-users] foutmelding: fout bij het maken van object. Kon geen reserve kopie maken
Datum:  Wed, 21 Nov 2012 20:29:40 +0100
Van:    Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>
Aan:    users@nl.libreoffice.org
CC:     olphenamsterdam <olphenamsterdam@gmail.com>Dag Anne-Sofie,

olphenamsterdam wrote (21-11-12 17:36)

Krijg opeens de foutmelding: fout bij het maken van object. Kon geen
reserve kopie maken.

Bij welke actie?
Iets te maken met een netwerkschijf?
Of met het gebruikersprofiel (zie onze FAQ)?

Wat voor versie en OS?

vr. groet,
Cor

PS: Als je een nieuwe vraag op de lijst wilt stellen, graag een nieuw
bericht opstellen, en niet in antwoord op een ontvangen bericht.

--
  - Cor
  - http://nl.libreoffice.org
  - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.