Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Winfried,

Winfried Donkers wrote (23-11-12 11:35)

Hier kan ik iets op aanvullen:
Op onze server blijven regelmatig (maar niet reproduceerbaar) Libreoffice-bestanden staan met die 0 
er achter.

(Ah ja, het was met jou dat ik deze foutmelding eerder had zien langskomen )

Ik heb geen idee van de oorzaak, want het is niet reproduceerbaar; kan er daarom ook geen bug van 
aanmaken :(

Je hebt vast al gekeken of het beïnvloed wordt door instellingen als
 - reservekopie maken
 - bestandsvergrendeling ?

Zou er iets af te leiden zijn uit de tijd waarop de bestanden zijn weggeschreven?

Je zou ook nog kunnen denken dat het aantal schrijfacties in de code niet zo heel groot moet zijn (hoewel de code daar omheen ongetwijfeld wel...) dus dat daar mogelijke aanwijzingen zijn ..

Enfin...

vr. groet,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.