Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Willem,

Bedankt voor de reactie en was waardevol.
Ik zag dat ik het stap 9 niet had uitgevoerd.

Groet Frank

Op 21-11-2012 16:35, Willem76 schreef:
Beste Frank,

1.

  Open het menu voor de besturingselementen met Menu / Beeld /
  Werkbalken / Besturingselementen

2.

  Op het verschenen kadertje met Besturingselementen, schakel de
  ontwerpmodus aan door op het betreffende knopje te klikken.

3.

Klik in het werkblad met de rechtermuisknop op de door u gemaakte knop.

4.

  In het afrolmenu dat verschijnt klik op Besturingselementen. Dan
  verschijnt het tabblad "Eigenschappen Knop"

5.

  Op het Tabblad "Gebeurtenissen" klik op het kleine vierkante knopje
  met de stippels dat rechts staat van "_*actie uitvoeren*_"

6.

  In het verschenen scherm "Actie toewijzen" selecteer "_Actie
  uitvoeren_" en klik dan op de knop "Macro"

7.

  In het scherm "Macro selectie" klik op het plusteken (+) dat links
  staat voor de naam van het bestand waarin de knop is geplaatst

8.

  In het rechter schermdeel selecteer de gewenste macro en klik op de
  OK knop.

9.

  Op het kadertje "Besturingselementen" schakel de Ontwerpmodus weer
  uit. Nu zal met een klik op de knop de macro worden uitgevoerd.


Met vriendelijke groet,
Willem
Op 21-11-12 13:30, VLB1 schreef:
Beste allen,

Ik heb met beeld-werkbalken-besturingselementen een knop in een sheet van calc 3.6.3.2 aangemaakt. Vervolgens wil ik aan de knop een macro toewijzen en heb dit gedaan bij tab "gebeurtenissen" met de koppeling van de macro bij "Muisknop ingedrukt" echter als ik op de knop druk gebeurt er echter niks met de macro.
Doe ik iets verkeerd of werkt het niet?

Heeft iemand info?

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.