Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Anne-Sofie,

olphenamsterdam wrote (23-11-12 11:17)

Er wordt gewerkt met windows xp professional

volgens de logfiles zou bij het opslaan naar een dll bestand worden
gezocht wat niet bestaat. Vervolgens wordt een nieuw bestand gemaakt met
dezelfde bestandsnaam aangevuld met 0.

dezelfde bestandsnaam aangevuld met 0.

Die fout herinner ik me vaag van een tijd geleden...

Ik zie in een mail van 27 september dat jullie me versie 3.4 werken.
Is dat nog steeds zo?
( De 3.4-lijn was één van de meest ongelukkigen ooit. Doordat Oracle met OpenOffice stopte en men het zonde vond om allemaal code die al was gemaakt niet te gebruiken, is er het nodige toegevoegd dat achteraf gezien nog niet helemaal af was. Heeft veel problemen gegeven. )


vr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.