Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


volgens de logfiles zou bij het opslaan naar een dll bestand worden gezocht
wat niet bestaat. Vervolgens wordt een nieuw bestand gemaakt met
dezelfde bestandsnaam aangevuld met 0.

de gegevens worden opgeslagen op een server.

Hier kan ik iets op aanvullen:
Op onze server blijven regelmatig (maar niet reproduceerbaar) Libreoffice-bestanden staan met die 0 
er achter.
Ik heb geen idee van de oorzaak, want het is niet reproduceerbaar; kan er daarom ook geen bug van 
aanmaken :(
Wij werken hier met server (Windows 2008), clients (Windows XP pro en Windows 7 pro (32 en 64 
bits)) en Libreoffice versies 3.5.4 t/m 3.6.3.2
Wij werken veel met objecten, maar hebben deze foutmelding niet.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.