Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


H. Harmsen wrote (24-11-12 15:18)
Ik zal maar meteen mijn leven beteren, dus hierbij een link naar het
bestand dat ik naar Koen stuurde:
https://dl.dropbox.com/u/2073244/Bestand_bewerken.pdf

Dank je Harry.
Bijzonder... bij mij staat de knop 'Bewerken' standaard op de werkbalk 'Standaard'. (Tenminste, tenzij die knop er tegenwoordig niet meer standaard op staat en bij mij toevallig nog wel, omdat ik een gebruikersprofiel uit een oudere versie heb meegenomen, wat er voor zorgt dat veranderingen in de werkbalken en menu's, die door nieuwe versies worden geïntroduceerd, voor mij verborgen blijven...
  voor de geïnteresseerden
  https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=55005  )


vr. groet,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.