Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Joop wrote (09-03-12 23:38)

In februari antwoordde jij op Nabble op een soortgelijke vraag. Dat het
bekend is. In de vorige versie werkte het wel helaas.

Ah, ik doe meer dan ik me herinner. Misschien moet ik hier minder posten :-)
(Overigens schijf ik niet op Nable, maar worden mail-lijsten daar ook getoond.)

Ook anderen beklagen zich hierover.

Zijn de problemen klip en klaar geïnventariseerd in een issue ? (misschien schreef ik dat ook al eerder..) Zo nee, dan is daar een dankbare taak voor de mensen die last hebben van dit probleem.

Zit dus niets anders op dan om te wachten en de filmpjes maar buiten de
presentatie om te tonen.

Je kent de mogelijkheid van parallel installeren... Not a big deal. En lost nu wel je probleem op.

Toch dank voor het meedenken.

Graag gedaan uiteraard,

Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.