Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik blijf weer schrijven aan mezelf, ter lering ende vermaak voor anderen. En hopelijk komt er iemand die me kan vertellen hoe ik de problemen kan oplossen.

Eén mpg filmpje wordt wel afgespeeld als ik in de ontwerpfase met de toolbar op afspelen klik.
Bij een tweede mpg filmpje wordt de toolbar niet getoond.

Ik merk ook dat in LibO 3.5 mpeg bestanden helemaal niet herkend worden. Er komt in ieder geval een groot vraagteken in een grijs veld in de dia. Hoewel ik op internet vind dat dit bestandstype (in ieder geval in OOo) wel ondersteund zou worden.

Kortom: ik word niet echt blij hiervan.

JoopOp 9-3-2012 17:13, Joop schreef:
Allen,

Is er iemand onder jullie die wel succesvol filmpjes in een presentatie
heeft kunnen opnemen? Welk type bestand heb je daarvoor gebruikt? Ik
probeerde mpg, mp4 en avi en steeds krijg ik een crash als ik de
betreffende dia in de presentatie wil afspelen.

Kan dat een geheugen kwestie zijn?

Joop

Op 8-3-2012 19:53, Joop schreef:
Cor,

Er loopt inderdaad van alles nog niet goed. Probeerde gisteren mp4 en
avi filmpjes in een presentatie op te nemen (zowel met koppelen als met
insluiten) met in alle vier de gevallen een crash van LibO 3.5 als
gevolg.

Da's niet zo leuk als de presentatie a.s. dinsdag getoond moet worden.

Groet,
Joop

Op 5-3-2012 16:32, Cor Nouws schreef:
Cor Nouws wrote (05-03-12 10:26)
Joop wrote (05-03-12 10:08)

Export naar ppt geeft een door ms-powerpoint viewer te openen bestand,
echter zonder geluid.

De eerdere fout dat het geexporteerde ppt bestand niet in de viewer
opende is dus opgelost. Gelukkig.

Zag opvallig deze commit.
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?id=d082cb2060bbfab7d630b63423b90e449b36150f
Status en details ken ik niet, maar het betekent wel dat wordt gewerkt
aan het insluiten van geluidsbestanden.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.