Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Joop

Ik weet het niet helemaal zeker maar ik denk dat ik de oplossing voor je
heb.
Als je in LibO afbeeldingen toevoegt kun je kiezen voor 'koppelen' als je
de afbeedling niet echt wil opslaan in het document maar koppelen met het
bestand.
Nu zie ik in impress bij het invoegen van geluidsbestanden onderin het
dialoogvenster ook 'koppelen' staan die standaard is aangevinkt. Als je
deze uit zet wordt volgens mij het geluisfragment wel in de het bestand
opgeslagen en kun je de presentatie wel inclusief geluid exporteren naar
ppt. De moeite waard om eens te proberen?

Groeten, Kees

Op 4 maart 2012 03:09 schreef Joop <lists@joelassist.nl> het volgende:

Het zal wel aan mijn versie van LibO liggen dat de export niet goed gaat,
want als ik de presentatie met een veel oudere versie van OOo open en dan
exporteer als ppt, dan kan ik die daarna wel openen met powerpoint viewer.

Maar nu ben tegen nog een probleem op gelopen: het geluid wordt niet
meegenomen in de export naar ppt, noch wordt de in dezelfde map aanwezige
geluidsfile niet als nodig herkend.

Het vreemde is namelijk dat LibO en OOo de geluidsfiles niet in de
presentatie zelf zetten, maar er naar linken. MS-powerpoint zet het geluid
wel in de ppt. Vandaar dat het daarmee mogelijk is om mooie slideshows met
achtergrondmuziek te maken en als één bestand rond te sturen. Ik krijg die
regelmatig in mijn inbox. Met LibO (en OOo) kun je zulke filmpjes
gelijkende presentaties niet maken. Jammer.

Joop

Op 3-3-2012 1:08, Joop schreef:

 Toch nog een vraag:

Ik merk dat als ik de presentatie opsla als ppt dat ik die niet geopend
krijg met ms powerpoint viewer.
Wat doe ik daaraan?

Joop--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.