Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


 Uit de eerdere bijdragen aan deze discussie had ik niet begrepen wat er
werd bedoeld. Nu, met de schermafdrukken, wordt e.e.a. mij duidelijk. Bij
LO t/m 3.4.5 kon ik de onderste schuifbalk alleen te voorschijn 'toveren'
door het venster iets te vergroten of te verkleinen door aan de zijrand te
slepen. Er verscheen dus helemaal niets, ook geen 'gereserveerde' grijs
gemaakte ruimte, zoals in de schermafdrukken van LO 3.5 is te zien. Ik heb
dat hier op 15 januari 2012 gemeld. Ik had er toen ook een schermafdruk
bij gedaan en wel deze:
http://img594.imageshack.us/img594/8021/libobeeldproblemen.png.
Het lijkt er op dat sommigen onder ons dit probleem nu ook bij LO 3.5
hebben.

Ik zou de mensen, die dit probleem hebben willen vragen eens in Calc te
kijken. Als je in Calc een pop-up venstertje wil laten verschijnen b.v. om
een cel of aantal cellen op te maken, komt de inhoud van dat venstertje dan
ook te voorschijn of zie je alleen de contouren van dat venstertje en kun
je de inhoud alleen via slepen aan de titelbalk oproepen. Dat had ik
namelijk ook bij LO t/m 3.4.5 gehad en vond dat erg veel lijken op het
(irritante) schuifbalk probleem. Ook dat is in de hierboven aangegeven
schermafdruk opgenomen

LO 3.5 heb ik 'schoon' geïnstalleerd om deze Microsoft uitdrukking maar te
gebruiken (i.c.m. W7 Ult op de éne computer en W7 Business op de andere
computer). Ik bedoel daarmee dat ik LO 3.4 heb verwijder met behulp van
Revo uninstaller en dat programma ook alle registerverwijzingen naar het
programma heb laten verwijderen evenals alle aan het programma gekoppelde
mappen. Dus echt alles weg. De computer herstart en pas toen LO 3.5
geïnstalleerd. Oké, alles wat ik had ingesteld was weg, maar nu heb ik de
onderste schuifbalk dus wel altijd beschikbaar.

JanOp 01-03-2012 13:23, H. Harmsen schreef:Pieter, Bij mij (LO 3.5 onder W7)
is het hetzelfde. En als ik met de Windowstoets+pijltje het scherm naar
links of rechts verplaats en daarna weer op volledige schermgrootte, is de
balk ook weg. Het was me eigenlijk nog niet opgevallen, Op 1 maart 2012
10:21 schreef Pieter Kristensen
<pieterkristensen@gmail.com><pieterkristensen@gmail.com>het
volgende:
http://members.ziggo.nl/**enouwens/permanente%20dingen/**windows%207.jpg
<http://members.ziggo.nl/enouwens/permanente%20dingen/windows%207.jpg><http://members.ziggo.nl/enouwens/permanente%20dingen/windows%207.jpg>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.