Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter

Op 1 maart 2012 10:21 schreef Pieter Kristensen
<pieterkristensen@gmail.com>het volgende:

Een paar dagen geleden heb ik deze twee afbeeldingen naar mijn
"home-space" ge-upload. Ik heb er één reactie op gehad. Nu heb ik er voor
de duidelijkheid rode golflijntjes in gezet. Om aan te geven wat ik bedoel.
Als je dus bijvoorbeeld in het menu "beeld" op "web-layout" klikt en dat
daarna weer ongedaan maakt is het weer o.k. Maar ik vind het niet elegant.
Heeft verder niemand dit? Ik gebruik LibO 3.5 onder Windows7 en ik heb dit probleem niet.

Groeten, Kees
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.