Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hey Pieter,

Zelf gebruik ik Mac OSX (10.7.3) en LO 3.5; maar zie die grijze balk dat jij bedoelt niet. Is het mogelijk om een screenshot door te sturen?

PS: bijlagen worden gefilterd in de mailinglijst; je kan best je foto uploaden op één of andere websites (google maar eens op 'upload photo'; keuze genoeg).

Vriendelijke groet,
Joren

Op 26/02/12 21:55, Pieter Kristensen schreef:
Zowel in Ubuntu 12.04 (bijna beta 1) als in Windows 7 zit er onderin het scherm een grijze balk. Direct boven de statusbalk en onder het "papier". Helemaal van links naar rechts. Libreoffice 3.5.

Als ik helemaal rechts onderin het scherm voor "optimaal" kies bij het zoom-niveau is de grijze balk weg. Kies ik daarna voor "pagina breedte" dan blijft hij ook weg.

Maar als ik start is hij er weer. Hebben jullie dat ook?
Pieter--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.